Blog Image

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Årsmöte

Info Posted on 2019-09-03 00:06

Kallelse till Svarteskolans Föräldraförenings Årsmöte

Den 17/9 klockan 18:30 hålls föreningens årsmöte.

Plats:skolans matsal.

Välkomna /StyrelsenFöreningsmöte

Info Posted on 2019-07-14 08:22

Kallelse till extramöte för Svarteskolans föräldraförening.

Extramöte för Svarteskolans föräldraförening 19 juli 17:00 PLATS Svarte, adress meddelas närmare datumet.

Mötet kommer att behandla frågan om föreningen skall stängas på nästa årsmöte i September. Vad behöver ske för att föreningen skall fortsätta, detta då aktiviteten i föreningen varit låg och styrelsen inte ställer upp för omval. Mötet kommer även behandla frågan om vad föreningen skall göra med de likvida medel som finns i Matildafonden.
En aktivitetsplan fram till nästa årsmöte för vad som skall ske med avseende på vilken information och vad som behöver ske för att driva föreningen vidare efter nästa årsmöte kommer diskuteras på mötet

Förlag till extrapunkter på agendan är följande:
* Föreningens avveckling
* Ekonomi; “Matildafonden”, alternativ och plan för t.ex. donation.
* Aktivitetsplan för avveckling.
* Nästa möte, Årsmöte

Vänligen Ludvig (ordförande)Årsmöte

Info Posted on 2017-08-16 10:50

Kallelse till Svarteskolans Föräldraförenings Årsmöte

Alla medlemmar välkomna (medlemsavgift kan lösas på plats)

13/9 18:30 Lärarrummet (alternativt matsalen)

Välkomna /StyrelsenÄndrad dag på marsmötet!

Info Posted on 2014-03-10 10:18

Vårt möte i mars är tidigarelagt en dag till: onsdagen 12/3 kl 18.30.

Platsen är som förut Studiehallen i stora skolan (eller möjligen lärarrummet om vi inte blir så många).Medlemsavgift 2013/14

Info Posted on 2013-09-17 22:32

Dags för årets medlemsavgift!

Den är oförändrat 100 kr per familj (oavsett antal barn) och går oavkortat till Matildafonden dvs till våra barn.

Läs mer här:Nytt namn

Info Posted on 2012-09-12 19:51

Vi håller precis på att byta namn från ”Svarte Hem & Skola” till “Svarteskolans föräldraförening”. Vi gör samma saker som förut men eftersom vi inte tillhör någon riksorganisation (och aldrig har gjort) vill vi göra det tydligt genom att ändra namnet.

Vi byter också logga och webbadress till: www.svarteskolan.se