Blog Image

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Julpysseltipsrundan

Aktiviteter Posted on 2017-12-19 00:39

Årets tipsrunda, frågor och svar; vem som vann meddelas på skolavslutningen.

Rätt rad: 1-2, 2-X, 3-2, 4-2, 5-X, 6-X, 7-X, 8-2, 9-X, 10-1, 11-X & 12-XJulpyssel och tipspromenad

Aktiviteter Posted on 2016-12-19 23:48

Summering av julpysslet och tipspromenaden den 6/12

Tack alla som skänkte priser till lotteriet på julpysslet och tack alla ni som köpte lotter. Som vanligt går de intjänade pengarna tillbaka eleverna på olika sätt. Våra fasta kostnader är några hundralappar för bank och hemsida respektive per år.

Som vinst i tipspromenaden brukar vi ju dela ut “biocheck”, så också i år även om de nuförtiden är i plaskortsformat.

Årets tipsrunda hade tolv frågor som skulle vara utmanande men roliga för alla barn som vuxna var det tänkt. Vi fick in många tips men ingen hade alla rätt så då kanske det var svårt i alla fall, men intressant att av de fyra tips som hade nio rätt var det olika rätta rader på alla så inga frågor var “omöjliga”, tipparna var duktiga helt enkelt.
Mellan de fyra topptipparna fick utslagsfrågan avgöra. I lådan med skumtomtar fanns 111 tomtar och närmast var Ina, Clara och Niara. (Klass 2?) som svarade 100, ni vinner presentkort på SF-bio för 300:- att dela på. Grattis!

Nio rätt hade också, och lika många tomtar, alltså delad andraplats;
Disa & Viola, 72 tomtar
Tindra, 72 tomtar
Adam, Wilmer, Ester och Nicole, 72 tomtar

Bra jobbat allihop som gjorde ett försök på tipsrundan.

Rätt tipsrad: 2, 2, 2, 2, X, 1, X, X, X, 2, 1 och X. (på fråga 10 gavs rätt för både 1 & 2) se själv…

önskar FöräldraföreningenÅrsmöte 14/9

Aktiviteter Posted on 2016-08-18 13:40

Alla medlemmar och andra intresserade kallas härmed till

Årsmöte för Svarteskolans Föräldraförening.

Tid: 14/9 18.30

Plats: Svarteskolan, Lärarrummet

DAGORDNING

1 Val av
1.1 Mötesordförande
1.2 Sekreterare
1.3 2 justeringsmän, tillika rösträknare

2 Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

3 Fastställande av dagordning

4 Föredragning av:
4.1 Styrelsens verksamhetsberättelse
4.2 Revisorernas berättelse

5 Frågan om ansvarsfrihet av styrelsen

6 Behandling av inkomna förslag från styrelsen och medlemmarna (måste vara inlämnade skriftligt minst en vecka före årsmötet)

7 Fastställande av föreningens arbetsplan och budget för kommande verksamhetsår

8 Fastställande av årsavgift

9 Val av styrelse
9.1 Ordförande (1år)
9.2 Övriga ledamöter (2år)
9.3 Suppleanter (1år)

10 Val av
10.1 Revisor
10.2 Revisorsuppleant

11 Val av ordförande och 1 ledamot i föreningens valberedning

12 Övriga frågorNästa möte

Aktiviteter Posted on 2015-02-03 13:28

Föräldraföreningen träffas 18:30 10/2 i lärarrummet. Välkommen, förälder, lärare och styrelse.Julpysslet

Aktiviteter Posted on 2014-12-04 15:17

Föräldraföreningen vill tacka för trevligt julpyssel och framför allt för alla priser som skänkts till vårt lotteri.

Lotteriet i sin tur inbringade en hel del pengar som gör en god grundplåt för vår verksamhet. Vi jobbar naturligtvis ideellt så den ekonomiska delen av Svarteskolans Föräldraförening handlar framför allt om att kunna bidra med det lite roliga eller lyxiga för eleverna i skolan. Till exempel aktivitetsdagen i inledningen av höstterminen.

En annan del av föreningens verksamhet är att verka mellan skola och familjer. Välkommen på våra möten. Engagera dig gärna!

Tack igen/StyrelsenMöten i höst

Aktiviteter Posted on 2014-10-27 18:07

Följande möten är planerade för hösten:

27/10 kl 18.30
25/11 kl 18.30

Plats: Lärarrummet, stora skolan.

Alla intresserade är som vanligt välkommna!Brännboll & Vklass 11/9

Aktiviteter Posted on 2014-09-10 19:55

Den traditionsenliga brännbollsturneringen för alla barn och föräldrar går av stapeln på torsdag kl 17.30 – 19.30 på fotbollsplanen vid skolan.

Kom hela familjen och spela och ha trevligt!

Vi serverar varmkorv och kaffe!

Under turneringen har skolan flera korta informationspass (ca 20 min) om hur Vklass fungerar och används. Passa på och ta reda hur man får mest nytta av det nya verktyget!

Välkomna!
/StyrelsenMöte 26/8 kl 18.30

Aktiviteter Posted on 2014-08-26 13:02

Reflektion om året som gått och visioner om året som kommer, som vanligt dialog med rektorn. Alla intresserade är välkomna, 18.30 i personalrummet nere på stora skolan, mötet tar en timme, möjlighet för allmänt prat efteråt. Vi ses där!

Välkommna!Next »