Blog Image

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Förtroendevalda 2017/2018

Styrelse Posted on 2017-09-18 23:54

Styrelse för verksamhetsåret 2017/2018

Ordförande: Ludvig Langéen (Klass F) ludvig.langeen@svarteskolan.se

Vice ordf: Mattias Olsson (klass 3) mattias.olsson@svarteskolan.se

Sekr
: Anki Axrup (klass 6 blå) anki.axrup@svarteskolan.se

Kassör: Calle Ekberg (klass 1 + 5) calle.ekberg@svarteskolan.se

Ledamöter
:
Carolina Jönsson (klass F + 2) carolina.jonsson@svarteskolan.se
Cecilia Jörgensen (klass F + 2) cecilia.jorgensen@svarteskolan.se
Jeannette Johnsson (Klasss 1 + 6 röd) jeannette.johnsson@svarteskolan.se

Suppleanter:
Anki Axrup (klass 6 blå) anki.axrup@svarteskolan.se

Revisorer och valberedning verksamhetsåret 2017/2018

Revisor:
Jenny Graflind (klass 1 + 4) jenny.graflind@svarteskolan.se

Revisorsupp:
Sara Dahl (Klass 5) sara.dahl@svarteskolan.se

Valberedning:
Agneta Borgström (Klass 3 + 6 röd) agneta.borgstrom@svarteskolan.se
Natalie Schultz (Klass F) natalie.shultz@svarteskolan.seStyrelse 16/17

Styrelse Posted on 2016-09-14 21:03

Styrelse för verksamhetsåret 2016/17

Ordförande: Camilla Ahlin Nilsson (klass 2 & 5 blå) camilla.nilsson@svarteskolan.se

Vice ordf: Mattias Olsson (klass 2) mattias.olsson@svarteskolan.se

Sekr
: Anki Axrup (klass 5 blå) anki.axrup@svarteskolan.se

Kassör: Calle Ekberg (klass F + 4 + 6) calle.ekberg@svarteskolan.se

Ledamöter
:
Carolina Jönsson (klass 1) carolina.jonsson@svarteskolan.se
Agneta Borgström (klass 2 + 5 röd) agneta.borgstrom@svarteskolan.se

Suppleanter
:
Kristin Persson (klass 3) kristin.persson@svarteskolan.se
Jenny Graflind (klass F + 3) jenny.graflind@svarteskolan.se
Cecilia Jörgensen (klass 1) cecilia.jorgensen@svarteskolan.se

Revisor:
Patrik Karlsson (klass 3) patrik.karlsson@svarteskolan.se

Revisorsupp:
Allan Lundbladh (klass 1 + 4) allan.lundbladh@svarteskolan.se

Valberedning:
Carolina Jönsson (klass 1) carolina.jonsson@svarteskolan.se
Sebastian Jönsson (klass 1) sebastian.jonsson@svarteskolan.seStyrelse 15/16

Styrelse Posted on 2015-09-12 22:16

Styrelse för verksamhetsåret 2015/16

Tf ordförande: Camilla Ahlin Nilsson (klass 1 & 4 blå) camilla.nilsson@svarteskolan.se

Sekr: Anki Axrup (klass 4 blå) anki.axrup@svarteskolan.se

Kassör: Calle Ekberg (Klass 3 & 5) calle.ekberg@svarteskolan.se

Ledamöter
:
Carolina Jönsson (klass F) carolina.jonsson@svarteskolan.se
Mattias Olsson (klass 1) mattias.olsson@svarteskolan.se

Suppleanter
:
Kristin Persson (klass F + 6) kristin.persson@svarteskolan.se

Revisor:
Gunilla Lindqvist (klass 5) gunilla.lindqvist@svarteskolan.se

Revisorsupp:
Niklas Ljungkvist (klass 4 röd) niklas.ljungkvist@svarteskolan.se

Valberedning:
Carolina Jönsson (klass F) carolina.jonsson@svarteskolan.seStyrelse 14/15

Styrelse Posted on 2014-09-25 17:13

På årsmötet 20/9 valdes styrelse för verksamhetsåret 2014/15

Ordförande: Eva Sonesson (klass 3 röd) eva.sonesson@svarteskolan.se

Sekr: Anki Axrup (klass 3 blå) anki.axrup@svarteskolan.se

Kassör: Calle Ekberg (Klass 2 & 4) calle.ekberg@svarteskolan.se

Ledamöter
:
Camilla Ahlin Nilsson (klass F & 3 blå) camilla.nilsson@svarteskolan.se
Mattias Olsson (klass F) mattias.olsson@svarteskolan.se

Suppleanter
:
Gunilla Lindqvist (klass 5) gunilla.lindqvist@svarteskolan.se

Revisor:
Ann-Sofie Kjellberg (klass 5) ann-sofie.kjellberg@svarteskolan.se

Revisorsupp:
Niklas Ljungkvist (klass 3 röd & 5) niklas.ljungkvist@svarteskolan.se

Valberedning:
Vakant, utses av styrelsen snarastStyrelse 2013/14

Styrelse Posted on 2013-09-17 22:02

På årsmötet 17/9 valdes styrelse för verksamhetsåret 2013/14

Ordförande: Eva Sonesson (klass 2 röd) eva.sonesson@svarteskolan.se

Sekr: Anki Axrup (klass 2 blå & 5) anki.axrup@svarteskolan.se

Kassör: Calle Ekberg (Klass 1 & 3) calle.ekberg@svarteskolan.se
.
Ledamöter
:
Jeanette Johnsson (klass 2 röd & 4) jeanette.johnsson@svarteskolan.se
Camilla Ahlin Nilsson (klass 2 blå) camilla.nilsson@svarteskolan.se
.
Suppleanter
:

Ulrika Thuresson (klass 1) ulrika.thuresson@svarteskolan.se

Joakim Albertsson (klass 6) joakim.albertsson@svarteskolan.se

Gunilla Lindqvist (klass 3 & 5) gunilla.lindqvist@svarteskolan.se
.

Revisor: Ann-Sofie Kjellberg (klass 4 & 6) ann-sofie.kjellberg@svarteskolan.se

Revisorsupp: Claus Iversen (klass 5) claus.iversen@svarteskolan.se

Valberedning:

Niklas Ljungkvist (klass 2 röd & 4) niklas.ljungkvist@svarteskolan.se

Jakob Küster (klass 4 & 6) jakob.kuster@svarteskolan.se