Protokoll från årsmötet som visade sig bli föreningens avslutande och sista möte.