Kallelse till Svarteskolans Föräldraförenings Årsmöte

Den 17/9 klockan 18:30 hålls föreningens årsmöte.

Plats:skolans matsal.

Välkomna /Styrelsen