Kallelse till extramöte för Svarteskolans föräldraförening.

Extramöte för Svarteskolans föräldraförening 19 juli 17:00 PLATS Svarte, adress meddelas närmare datumet.

Mötet kommer att behandla frågan om föreningen skall stängas på nästa årsmöte i September. Vad behöver ske för att föreningen skall fortsätta, detta då aktiviteten i föreningen varit låg och styrelsen inte ställer upp för omval. Mötet kommer även behandla frågan om vad föreningen skall göra med de likvida medel som finns i Matildafonden.
En aktivitetsplan fram till nästa årsmöte för vad som skall ske med avseende på vilken information och vad som behöver ske för att driva föreningen vidare efter nästa årsmöte kommer diskuteras på mötet

Förlag till extrapunkter på agendan är följande:
* Föreningens avveckling
* Ekonomi; “Matildafonden”, alternativ och plan för t.ex. donation.
* Aktivitetsplan för avveckling.
* Nästa möte, Årsmöte

Vänligen Ludvig (ordförande)